İştirakçilerimiz

  • Engelli Kadınlar Derneği

  • Gündem Çocuk Derneği

  • Kadın Dayanışma Vakfı

  • Kaos GL

  • Mahsus Mahal

  • Özürlüler Vakfı

  • Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği

  • Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği

  • Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı

  • Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı