Biz Kimiz

Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı (THEA), 1 Ocak 2015 tarihinde, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” adını taşıyan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen projesi kapsamında kurulmuştur. 

Türkiye’de hapishaneler alanındaki STÖ’lerin sayısının oldukça az oluşu ve bu STÖ’lerin de büyük oranda farklı mahpus gruplarına odaklanması bu alandaki kapsayıcı faaliyetlerin eksikliğine işaret etmektedir. THEA bu eksikliği doldurma yönünde bir girişimdir.