0 comment(s)

TÜRKİYE'DE KADIN MAHPUSLAR

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2 Mart 2015 tarihli istatistiğine göre, Türkiye hapishanelerinde 5037’si hükümlü, 934’ü tutuklu olmak üzere 5971 kadın mahpus bulunmaktadır.

Yine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün verisine göre, Türkiye’de 5 kadın kapalı ve 2 kadın açık hapishanesi bulunmakta; bunun dışında kadın mahpuslar erkek hapishanelerinin kadın koğuşlarında tutulmaktadır.Örneğin, Kocaeli Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun ve Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun kadın bölümünün bulunduğunu biliyoruz.

0 comment(s)

TÜRKİYE'DE YABANCI MAHPUSLAR

15 Nisan 2013 tarihli verilere göre Türkiye hapishanelerinde 122 ülkeden 2.222 yabancı mahpus tutulmaktadır. Bu mahpusların 1.109’u hükümlü, 1.113’ü tutuklu; 1.871’i erkek, 351’i ise kadındır.

Uyruklarına göre sayısı en fazla olan 10 ülke şunlardır:

0 comment(s)

HAPİSTE SAĞLIK

Avrupa Cezaevi Kuralları, “Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkese, insan haklarının gerektirdiği gibi saygılı davranılmalıdır.” maddesiyle başlar ve 102(2) maddesinde “Özgürlükten yoksun bırakılarak hapsetmenin kendisi bir cezadır. Bu nedenle, hükümlü mahpuslara uygulanan rejim hapsedilmenin doğasında var olan sıkıntıyı daha da ağırlaştırmamalıdır “ vurgusunu yapar. Aslında hem uluslararası sözleşmeler hem de Türkiye’de ki mevzuat mahpusların sosyal yaşamdan koparıp kapatılmasının başlı başına bir ceza olduğunu ve bu cezanın kapatılma haricinde bir ek cezaya dönüştürülemeyeceğini garanti eder. Aynı zamanda Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 39. maddesinde; hastanın, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahip olduğu vurgulanır. Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onur Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) ise mahpusların sağlık hizmetlerinden eşit faydalanmaları konusunda ayrıntılı bir öncelikler listesi belirlemiştir (Doktora erişim, bakımda eşitlik, hastanın onayı ve gizlilik, önleyici sağlık hizmetleri, özellikle ağır ve ölümcül hastalar olmak üzere insani yardım, sağlık personelinin mesleki bağımsızlığı ve mesleki yetkinliği).

Tüm bu ilkeler göz önünde bulundurulduğunda, yasal mevzuatın, mahpusların ceza infaz kurumlarının dışındakilere eş bir sağlık hizmetinden yararlanma hakkında sahip olduğunu iddia ettiği görülecektir. Ancak uluslararası sözleşmeler ve Türkiye’nin kendi yasal düzenlemelerine karşın, Türkiye’de mahpusların sağlık hizmetlerine ulaşmasında ve eşit haklardan yararlanıp eşit muamele görmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.

0 comment(s)

TÜRKİYE’DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Adalet Bakanlığı’nın 17 Şubat 2014 tarihli verilerine göre Türkiye’de hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş olan 1453 mahpus bulunmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından dolayı hüküm giyen mahpuslar ayrı bir infaz rejimine tabi tutulurlar. Bu rejimin kendisi bugüne kadar ne hukukçular, ne sosyologlar ne de psikologlar tarafından yeterince irdelenmemiş ve kamuoyunun gündeminde tartışma konusu haline getirilememiştir.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Türkiye’de idam cezasının kaldırıldığı 2002 yılından sonra, bu cezanın yerine ikame edilmiştir. Bu cezanın çerçevesi Türkiye’de cezaların infazına ilişkin temel kanun olan 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” tarafından belirlemektedir.[1]

0 comment(s)

TÜRKİYE’DE LGBTİ MAHPUSLAR(1)

Türkiye’de LGBTİ mahpuslar, ancak son yıllarda kamuoyunun gündemine girebilmiş ve sorunları tartışılmaya başlamıştır. Bu durumda homofobik ve transfobik bakış açısının ve ne yazık ki hapishanelerle ilgilenen STÖ’lerin yeterince ilgili olmayışının etkili olduğu söylenebilir.

Hapishanelere ve mahpuslara ilişkin veriler elde edebilmenin zorluğu, söz konusu olan LGBTİ’ler olduğunda daha da artabilmektedir. Adalet Bakanlığı, bilgi edinme başvuruları veya soru önergeleri olmadan LGBTİ mahpuslara ilişkin veri paylaşmamaktadır. Bu durum, LGBTİ mahpuslara ilişkin raporlama faaliyeti yürütmeyi zorlaştırmaktadır.

Hapishanelerde tutulan LGBTİ’lere ilişkin ulaşılabildiğimiz ilk sayısal verileri Ceza İnfaz Sistemi’nde Sivil Toplum Derneği’nin de katkısıyla CHP milletvekili Melda Onur tarafından Adalet Bakanlığı’na verilen soru önergesinin cevapları üzerinden edinebiliyoruz. Bu cevapta 15 Nisan 2013 tarihinde Türkiye hapishanelerinde “farklı cinsel yönelimleri olan” 81 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu söylenmiştir.

0 comment(s)

TÜRKİYE'DE ÇOCUK MAHPUSLAR

Türkiye’de kanunla ihtilaf halinde olan 12-18 yaş grubundaki çocukların kapatıldığı kurumlar üç türlüdür.

Çocuk Eğitimevi
Çocuk Hapishaneleri
Yetişkinlerin kapatıldığı hapishanelerin çocuk bölümleri

Çocuk Eğitimevleri hükümlü çocukların, Çocuk Hapishaneleri (resmi adıyla “Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları”) ise davaları süren tutuklu çocukların tutulduğu kapatılma mekanlarıdır.