Hakkımızda

Biz Kimiz

Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı (THEA), 1 Ocak 2015 tarihinde, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” adını taşıyan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen projesi kapsamında kurulmuştur.

Türkiye’de hapishaneler alanındaki STÖ’lerin sayısının oldukça az oluşu ve bu STÖ’lerin de büyük oranda farklı mahpus gruplarına odaklanması bu alandaki kapsayıcı faaliyetlerin eksikliğine işaret etmektedir. THEA bu eksikliği doldurma yönünde bir girişimdir.

Amaçlarımız

Hapishaneler alanındaki STÖ’leri bir araya getirmek

STÖ’ler esnek bir ağ yapısı altında, asıl olarak da belirli toplantılar temelinde ve üretimler gerçekleştirmek amacıyla bir araya geleceklerdir.

Alandaki farklı bilgi ve deneyimleri toparlamak

Her bir STÖ’nün elinde olan bilgiler oluşturulacak olan bir veri tabanı içerisinde bir araya getirilecek ve bu bilgiler hem ağ bileşenlerinin kullanımına sunulacak hem de hapishanelere ilişkin raporların yazımı için kullanılacaktır.

Özel ihtiyaçları olan mahpuslara ilişkin alt ağlar oluşturmak

Doğrudan hapishaneler alanında çalışmayan LGBTİ, engelli, yaşlı, yabancı gibi alanlarda çalışan derneklerin kendi alanlarına giren mahpus gruplarıyla ilgili çalışmalar yürütmesi veya yürüttükleri çalışmaları arttırması amacıyla bu derneklerin bir araya geldiği alt ağlar oluşturmak. Bu alt ağlar hapishaneler alanındaki çalışmaların ve STÖ’lerdeki farkındalığın artmasını sağlayacaktır.

Adli mahpuslara yönelik çalışmalar yürütmek

Adli mahpusların hak arama bilgisinin eksikliğinin de bilincinde olarak, siyasi mahpusların yanı sıra Türkiye’de mahpus kitlesinin yüzde 80 ile 95’ini oluşturan adli mahpuslara yönelik çalışmalar yürütmek de THEA’nın asli amaçlarından birisidir.

Mahpuslarla düzenli mektuplaşma faaliyeti yürütmek

Hapishanelerden doğrudan bilgi edinebilmenin birkaç yolu vardır ve bu birkaç yoldan birisi mektuplaşmaktır. Şu an için STÖ’lerin hapishanelerde izleme faaliyete yapabilmesi mümkün olmadığından, mektuplaşabildiğimiz oranda bütün sınırlılıklarına ve sorunlarına rağmen izleme faaliyeti yapabiliyor olacağız. Bu nedenle mahpuslarla düzenli bir mektuplaşma faaliyeti yürütmek gerekmektedir.

Yıllık konferans düzenlemek

Oluşturulacak olan ağ, bileşenlerinin katkısı ile yıllık olarak konferans düzenleyecek ve konferansta sunulacak metinler bir konferans kitabı olarak basılacaktır.